در گفت وگو با كمك وب اعلام شد

مصوبات شورایعالی فضای مجازی تحلیل پذیر نیست

مصوبات شورایعالی فضای مجازی تحلیل پذیر نیست به گزارش كمك وب معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی اظهار داشت: در مواجهه با مصوبات شورایعالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یك مقام مسوول، نظر شخصی اش را اعمال نماید. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می شود، افراد می توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح شده مخالفت كنند، اما پس از تصویب، دیگر كسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی كند و باید به دنبال تحقق آن باشد.


به گزارش كمك وب به نقل از ایسنا، گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بخصوص شبكه جهانی اینترنت و آثار چشم گیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداكثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه كشور و عرضه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همینطور لزوم برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از صدمه های ناشی از آن اقتضا می كرد كه نقطه ی كانونی متمركزی برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی كشور به وجود آید.
به این مناسبت شورایعالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشكیل و این شورا موظف شد مركزی بنام مركز ملی فضای مجازی كشور را ایجاد كند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط به محتوا هم یكی از مهم ترین بخش های فضای مجازی را شامل می شود و بنابراین مركز ملی فضای مجازی در چارچوب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این مورد می پردازد.

پیگیری سیاست گذاری و برنامه ریزی های ملی در حوزه فضای مجازی
در این راستا امیر خوراكیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی - در گفتگو با ایسنا، با اشاره به وظایف این معاونت بیان كرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی مأموریت دارد؛ یك مسئله در حوزه رسانه های نوین است، شامل پیام رسان ها، شبكه های اجتماعی و مباحثی از این قبیل كه در چارچوب رسانه های نوین بحث و بررسی می شود و آنچه كه در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی های ملی در كشور لازم است را، پیگیری می نماییم.
وی افزود: ما حدودا چهار وظیفه مهم داریم. یك شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری ها و این كه از اتفاقاتی كه در حوزه فضای مجازی می افتد و مقرر است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبكه اجرایی كشور از این مسئله آگاه باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش نویس اسناد، برنامه های ملی و سیاست هایی كه لازم است در شورایعالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم كار بین دستگاه های مختلف و هماهنگی اینكه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر كدام از دستگاه ها چیست و دستگاه ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه ای كه بعنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر كدام از حوزه ها داریم.
معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه های موجود بیان كرد: رسانه های نوین، بازی های كامپیوتری، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از كودكان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است كه ما در حوزه محتوا دنبال می نماییم.
خوراكیان افزود: یك جهت گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این عرصه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به معنای یادگیری های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مسئله آموزش به معنای فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی است كه جزو بحث های فرهنگی اجتماعی به حساب می آید. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبك زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت مسئله های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه ازایی در فضای مجازی دارند و این ها صورت مسئله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می نماییم.
وی با اشاره به مبحث تولید محتوا بیان كرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع كردیم و پیش می بریم. یك مسئله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید می باشد كه سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در كمیسیون محتوا (كه یكی از سه كمیسیون شورایعالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورایعالی، به این كمیسیون ها می رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت كه گام دیگری به مسئله توسعه محتوای سالم می باشد، ارزش زیادی دارد.

سندی برای صیانت از كودكان و نوجوانان در فضای مجازی
معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز كودكان، اظهار نمود: یكی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از كودكان و نوجوانان است كه مراحلش تمام شده و در كمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است كه هم اینترنت كودكان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده ای مخصوص كودكان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می گیرد و امكاناتی را در اختیار والدین و خانواده ها برای كمك به فرزندانشان قرار می دهد.
خوراكیان در پاسخ به چگونگی فراهم كردن زیرساخت های لازم برای تولید محتوای مخصوص كودكان بیان كرد: این كار زیرساخت مستقلی نمی خواهد، اما بخشی از یك زیرساخت تعریف شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امكانات لازم را به ازای این سند تعریف كند. در خیلی از كشورهای اروپایی هم این مورد وجود دارد. اینترنت كودكان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در برخی از كشورها متفاوت است؛ البته یك اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده ها انتخاب می كنند كه بتوانند با شرایط متناسب تری مواجه باشند.

اقتصاد محتوا، مهم ترین مسئله در توسعه محتواست
وی با بیان این كه در عرصه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد، اضافه كرد: مسئله اقتصاد محتوا مهم ترین مبحث در توسعه واقعی محتوا در كشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش تری هستیم. به این مفهوم كه اگر ما سازوكار اقتصاد تولید محتوا را در كشور تنظیم نماییم، تولید محتوا به شكل جدی در چرخه تولید قرار می گیرد و ما از این جهت یك پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی افزود: تولید محتوا با این فرض كه پولی به جایی بدهیم كه برای ما محتوا تولید نماید، كلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار پرارزش است. در این رابطه ما یك كار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در حوزه تولید محتوا شناسایی و آنها را در ۱۵ محور دسته بندی كردیم و هركدام از این محورها را به صورت مستقل با دستگاه های مربوطه پیگیری می نماییم. مثلا یك محور در حوزه مسائل بیمه ای و موانعی است كه برای تولیدكنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این حوزه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش های دیگر هم همین مسیر را پیش گرفتیم.
خوراكیان در پاسخ به این كه نقش وزارت ارتباطات در عرصه تولید محتوا چه بوده است، اظهار نمود: وزارت ارتباطات باید به این مورد پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده ای از محتوا به خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلتفرم هایی كه خدمات صوت و تصویر عرضه می دهند، در سال های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده ای را عرضه می دهند.

در حوزه تولید اپلیكیشن وضعیت خوبی داریم
وی افزود: خود این پلتفرم ها در یكی دو سال گذشته وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این ها را منتشر نمودند، بلكه در تولید سرمایه گذاری كردند. در حوزه اپ استورها هم ما در مقایسه با كشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیكیشن و محتواهایی كه در این اپلیكیشن ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشكلات زیادی هم داریم كه باید به سرعت پیگیری شود و به دستگاه ها منتقل شود و موانع راه كسب وكار تولید محتوا برطرف شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان كرد: جویشگر بومی مبحث خیلی مهمی است. هم اكنون كاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت ها به جای اینكه اسم سایت را مستقیم وارد كنند، معمولا آنرا ابتدا در یك جویشگر پیدا می كنند و سپس وارد سایت می شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشكل وجود داشت و به شكلی استفاده از همه سرویس هایی كه فراهم بود، به نقش جویشگر موكول شده بود.

جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه داری داده است
خوراكیان با بیان این كه جویشگر بومی یك محل سرمایه گذاری داده های داخلی است، اظهار داشت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه داری و صیانت از یك سرمایه ملی به نام داده های بومی است. بعضی از كشورها داده های یك شركت یا سرویس آن قدر پرارزش است كه به جای ملك و ساختمان بعنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می شود، در حالیكه در كشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مسئله نمی گردد.
وی افزود: همینطور در بخشی از سند شبكه ملی اطلاعات به سرویس های پایه پرداخته و تصریح شده كه سرویس ها و خدمات پایه عمومی كه یكی از آنها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر مبنای مصوبه شورایعالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین كند و در این تردیدی وجود ندارد و كسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر كند و یا با نظرات فنی و كارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی تصریح كرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نكردیم كه این خدمات را به چه صورت تامین كند و این وزارتخانه می تواند با بخش خصوصی این كار را انجام دهد و یا خودش اقدام نماید، اما ترجیح ما این است كه به كمك بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی كه این صنعت در كشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت های بزرگی در كشور ما شكل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

جویشگرهای بومی ضعیف عمل كردند
خوراكیان با بیان این كه در ایام قطعی اینترنت، در جست وجوی محتوا با مشكلات و محدودیت های زیادی در جویشگرها روبه رو بودیم، اضافه كرد: جویشگرهای بومی همان طوركه از قبل می دانستیم و گزارش كرده بودیم كه شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل كردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی كه بتوانند پذیرای كاربران باشند. یعنی علاوه بر این كه از نظر محتوایی مشكل داشتند، به علت ظرفیتی كه تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر كثرت رجوع از كار افتادند.
وی با تاكید بر ضرورت ایجاد یك مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان كرد: امكان دارد جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، ازاین رو ما مجبور شویم آنرا به یك سری سرویس های دیگر پیوند بزنیم كه از نظر مالی تامین كننده باشند. نگاه زیست بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس ها كمك می نماید كه جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.
معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی افزود: از طرفی برای تشویق به رجوع كاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، كاربر بیش تری رجوع می كند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است كه جویشگر از همان روز اول نمی تواند پاسخگوی تعداد زیادی از كاربران در زمینه عرضه محتوا باشد. اما در شرایطی كه محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا كند، بطور قطع رجوع مردم هم افزایش می یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت هایی داشته باشد كه اگر به اطلاع كاربر برسد، كاربر اساسا از اول ترجیح دهد كه به جای رفتن به گوگل، مبحث مورد نظر خویش را در جویشگر داخلی جست وجو كند.
خوراكیان در پاسخ به سوالی در خصوص تعبیر پوسته های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان كرد: یكی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و كاربر را ایفا می كند و خودش یك جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در كشور داریم كه حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشكل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیشبینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا كنند و با رشد تعداد كاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.
وی با اشاره به نظارت بر فرایند تكمیل جویشگرها بیان كرد: یكی از جلسات كمیسیون محتوا پارسال به این مورد اختصاص پیدا كرد و مدیران جویشگرها و مسئولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این نشست گزارشی تهیه و عرضه شد و جمع بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه هایی برمی گردد كه موظف می شوند اقداماتی را انجام دهند.

مصوبات شورایعالی را نمی توان تحلیل شخصی كرد
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی تصریح كرد: در مواجهه با مصوبات شورایعالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یك مقام مسوول، نظر شخصی اش را اعمال نماید. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می شود، افرادی كه حضور دارند می توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح شده مخالفت كنند، اما پس از این كه چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید، دیگر كسی حق ندارد تحلیل شخصی كند و باید به دنبال تحقق آن باشد.
خوراكیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبكه ملی اطلاعات بیان كرد: در سند شبكه ملی اطلاعات، به خدماتی همچون جویشگر بومی، پیام رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده كه ما هم اكنون در تمامی آنها مشكل داریم؛ خصوصا پیام رسان ها كه با استفاده از آنها تنها پیام ردوبدل نمی گردد، بلكه تبدیل به یك سكوی جامع و بستر خیلی از كسب وكارها و فعالیتهای روزانه شده اند.
وی با بیان این كه پیام رسان یك خدمت دانش پایه ای است، اظهار داشت: در عرضه یك سرویس پیام رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مسئله دیگر، پلتفرم یا همان بستر عرضه این سرویس كه برخی از آن به نرم افزار تعبیر می كنند و همینطور مسائل فنی همچون دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلتفرم و جایی كه مقرر است پیام ها آنجا تبادل پیدا كند و قدرت پردازش این داده ها، هر كدام یك نیاز فنی بزرگ است. یك مسئله هم مدل فعالیت پیام رسان و بیزینس پلن است و امتیازاتی كه در جذب و تامین اعتماد كاربر دارد. ازاین رو مسئله ساده ای نیست.

پیام رسان ها از یك سال ونیم پیش رشد كردند
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با بیان این كه این امكانات در فاصله كوتاه در كشور فراهم نمی گردد، اضافه كرد: شكی نیست كه ما در حال رشد هستیم؛ پیام رسان های ما از یك سال و نیم قبل خیلی از مشكلاتشان را برطرف كردند، دانش فنی شان ارتقا پیدا كرده، نیروی انسانی شان متحول شده و قابلیت هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با این حال، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی توانند كل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.
خوراكیان افزود: این كه مواجهه ما با پیام رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه هایی قرار دارد كه باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و كشور را به موقعیتی نزدیك كنند كه بدون صحبت از بسته شدن سرویس های خارجی، امكان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. كاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد كه بتواند از هر دو سرویس استفاده كند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این كه داده هایش داخل كشور است، از امكانات اداری آن استفاده نماید، هم از سرویس های جهانی بهره مند باشد.
وی با بیان این كه سیاست بستن سرویس های خارجی در میان مسئولان نیست، اضافه كرد: مگر در مواردی كه مشكل خاصی به وجود بیاید و یك سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یك تهدید ملی بود كه كنترل شد. آن زمان هم كسی نمی خواست تلگرام كلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری كه تلگرام می رفت، این بود كه كل سرمایه های در گردش و امكانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممكن بود یك شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم كند.

تصمیم فیلتر تلگرام، یك تصمیم استثنائی بود
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با بیان این كه تصمیم فیلتر تلگرام، یك تصمیم استثنائی به علت شرایط خاص بود، اظهار داشت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی ها برداشت دیگری از آن كردند، درحالی كه تلگرام واقعا یك تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممكن بود زمانی كه افراد در معرض این تهدید قرار می گیرند، به حاكمیت اعتراض كنند كه شما چطور چنین چیزی را پیشبینی و با آن مقابله نكردید و اجازه دادید یك پیام رسان خارجی همه دارایی های مارا تصاحب كند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی معلوم نیست كه بتوان از آن شكایت نمود.
خوراكیان با بیان این كه باید بتوانیم پابه پای سرویس های خارجی، سرویس های داخلی پایدار مبتنی بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات كشور داشته باشیم، اظهار نمود: این روزها به علت شرایطی كه پیش آمده، عده ای برداشتشان این است كه منظور از شبكه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالیكه هیچ كس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ كجا چنین نگاهی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی گردد.
وی افزود: مردم اتفاقی كه در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی كه ما از آن بعنوان یك آرمان پیشرفته نام می بریم و الان كشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می كنند. خیلی از كشورهای اروپایی به این رسیدند كه باید سرویس های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یك سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مسئله ردوبدل كردن پیام، فیلم و عكس در فضای مجازی مطرح نیست، بلكه مسئله اقتصاد است.

شبكه ملی اطلاعات، خدمات دولت الكترونیك را عرضه می دهد
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با بیان این كه خدمات، بهداشت و درمان، كشاورزی، آموزش و كسب وكار، همه در فضای مجازی عرضه می شود، اضافه كرد: شبكه ملی اطلاعات، شبكه ای برای عرضه خدمات دولت الكترونیك است و نباید اجازه دهیم كه این اطلاعات و خدمات به خارج از كشور برود. مفهوم شبكه ملی این است كه سرویس های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امكان حمله به این زیرساخت ها و سرویس ها از خارج به حداقل برسد و این بحث ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت می باشد.
خوراكیان با بیان این كه منظور از طریق اندازی شبكه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس ها و اینترنت جهانی نیست، اظهار داشت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبكه ملی اطلاعات است. یكی از مزایای این شبكه، نیاز كمتر به خارج از كشور است كه البته از آن به اشتباه برداشت شده، در حالیكه مثلا برای ایمیل زدن به یك نفر كه در داخل كشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این كاری است كه شبكه ملی اطلاعات می كند. اینطور نیست كه بگوییم هرچه شبكه ملی اطلاعات را تقویت نماییم، نیاز ما به اینترنت جهانی كمتر می شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش نماییم.
وی با بیان این كه محدودیت در اینترنت، به هیچ وجه در مصوبه شبكه ملی اطلاعات وجود ندارد، اضافه كرد: شبكه ملی اطلاعات یعنی سرویس های داخلی كه در بستر اطلاعات داخلی عرضه می شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه كشورها لشگر سایبری دارند و امكان حمله سایبری از راه اینترنت وجود دارد. بنابراین لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس های ملی مان را بالا ببریم.

شركت های بزرگ جهانی نباید به سرویس های داخلی مسلط باشند
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی با تاكید بر ارزیابی پایداری و كارآمدی این خدمات تصریح كرد: شبكه ملی اطلاعات یعنی اینكه سرویس ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به صورت پایدار و اطمینان آور و امن، قابل دسترسی باشد. كاربران می توانند از این خدمات استفاده نكنند، اما این پایداری به آن معناست كه اگر كسی كه صاحب سرویس بین المللی است اراده كرد، شما را از آن خدمت محروم كند، شما از كل آن خدمت محروم نشوید و مابه ازای داخلی آنرا داشته باشید و كشورهایی كه با ما به هر علت در تعارض هستند و شركت های بزرگ جهانی كه دنیا را بلعیدند، به این سرویس ها مسلط نباشند.
خوراكیان افزود: برای مثال گوگل بیشتر از ۲۵۰ سرویس دارد و بیشتر از ۴۰ درصد این سرویس ها را روی ایرانیان بسته است. هرجا سرویس ها برای كارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به روی ما بسته و هرجا كاربر، كارگر گوگل می شود و اطلاعات تولید می كند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می كند، به روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس گوگل كه روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان گونه كه در زمینه اپلیكیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.
وی در ادامه با تاكید بر خصوصیت های مزیتی اپلیكیشن های داخلی اظهار نمود: هم اكنون مسیریاب های داخلی همچون نشان و بلد، امكاناتی دارند كه در ویز موجود نیست. این كار را می توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیكیشن های داخلی و در رقابت با اپلیكیشن های خارجی، مردم آزادند كه از برنامه مورد نظر خود استفاده كنند و همینطور درصورت حذف سرویس های خارجی، صدمه پذیر نخواهیم بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مركز ملی فضای مجازی افزود: الان خیلی از این سرویس ها در همه كشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حكومت و كشور مسائلی را جمع بندی می كنند، اما این اتفاق در كشور ما نمی افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یك سری قوانین دارد كه می تواند آنها را در كشور ما اجرایی كند، اما این كار را نمی نماید. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، امكان دارد فردی ترجیح دهد برای به اشتراك گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلتفرم بومی كه سالم تر است، استفاده نماید، اما فردی كه مایل به استفاده از اینستاگرام باشد هم می تواند همچنان از آن استفاده نماید.

شبكه ملی اطلاعات با سرعت كنونی محقق نمی شود
خوراكیان در پاسخ به این كه وزارت ارتباطات انتظارات مركز ملی از تحقق شبكه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق كرده است؟ اظهار داشت: برای این مورد اندازه نمی توان قرار دارد و قضاوت دشوار می باشد. اگر بخواهیم منصف باشیم، بطور قطع زحمات زیادی در دو سال گذشته كشیده شده و شبكه ملی اطلاعات پیشرفت هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه كه می توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت هایی شبكه ملی اطلاعات به این زودی محقق نمی گردد. ازاین رو كار باید سرعت بیش تری پیدا كند، سرمایه گذاری روی آن افزایش یابد.
وی افزود: نقدهای مركز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبكه ملی اطلاعات، از منظر سیاسی نیست. اینجا یك مركز كارشناسی است و ما تلاش می نماییم نقدهایمان با عنایت به برگزاری جلسات كارشناسی و با مكاتبات و گزارش های فنی باشد، چونكه دنبال پیشرفت كشور و كار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری كه رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویكرد است كه كار باید سرعت بیش تری بگیرد و با زمان بندی و تعیین تكلیف دقیق تری بتواند محقق شود.1398/10/02
23:45:38
5.0 / 5
4104
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
komakweb.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كمك وب محفوظ است

كمك وب

کمک به شما در حوزه فناوری اطلاعات